Delimitació d'unitats hidrogeològiques de basament
AcrònimNom aqüíferPosicióLitologia predominant aqüíferComportament aqüíferDescripció aqüífer
ALPMG Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat a les pissarres del Montseny - Guilleries Aqüífer de basament Materials metamòrfics paleozoics Confinat a lliure Agrupació d’aqüífers de continuïtat i extensió limitades formada pels materials metamòrfics paleozoics del sector del Montseny. El formen una part superficial alterada de la roca on el tipus de porositat predominant és intergranular i de comportament predominantment lliure i una part inferior, on la roca es troba fracturada i la porositat és per fissuració i predominantment confinat. La base dels nivells permeables coneguts s'estima a uns 200 m. La recàrrega es produeix per infiltració directa d’aigua de pluja i la descàrrega per flux lateral cap a altres aqüífers, per extraccions i a través de fonts i surgències, alguna d’elles picant.